įpyškėti

įpyškėti
įpyškė́ti intr. su triukšmu įvažiuoti: Į kiemą įpyška sveteliai . \ pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; prapyškėti; pripyškėti; supyškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atpyškėti — intr. su triukšmu atvykti: Ryt poryt prancūzų pulkai atpyškės Žem. Ant rytojaus atpyškėjo ragana su karieta SI125. | prk.: Per lapkričio naktų ankstyvą gruodą ji (žiema) atpyškėjo alkana, žvarbi V.Myk Put. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpyškėti — intr. 1. Mžš išdužti, ištrūkti: Kai jijė į butą ėjo, visi langai išpyškėjo rš. Kaip įkibau į krūtinę, tuoj guzikai išpyškėjo Žem. 2. Kt, Mlt su triukšmu išvykti, išbėgti: Anksti anų išpyškėjo į miestą Šll. Jos čia nebėr, kaži kur išpyškėjo Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupyškėti — intr. greit nuvažiuoti, nubėgti: Klimukas šmaukšt šmaukšt sukirto arkliams ir nupyškėjo MPas. Arkliai zovadais nupyškėjo, t. y. nubėgo J. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papyškėti — intr. K papoškėti: Kad papyškėjo, – aš sudribau Kp. Bet kai tėvelis ar brolelis papyškėdavo iš šautuvo, tai tiek jų ir bematydavai – tuoj visi atsidurdavo girioje Vaižg. Su kirviu papyškėjo ir nuėjo J.Jabl. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpyškėti — intr. Šll greitai, smarkiai parvažiuoti, pareiti: Parpyškėjau iš Gegrėnų menka valanda Ggr. Jis nubėgo į girią ..., arklius paleido, meškas pasikinkė ir parpyškėjo BsPIV68. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapyškėti — intr. smarkiai pravažiuoti: Tik prapyškėjo zovada pro šalį! Mlt. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; prapyškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripyškėti — intr. prieiti, prisigrūsti: Pilnas namas pripyškėjo žmonių rš. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; prapyškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pyškėti — pyškėti, pyška (pỹška, pyškia PnmR, pykšta K), ėjo intr., pyškėti, a, ėjo 1. kelti triukšmą, pokšėti: Ten namuose buvo daug vaikų, jie be paliovos šūkavo, juokėsi ir lakstė pyškėjo po visus kampus J.Balč. Botagas gerai pyška KI690. Dunda pyška… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supyškėti — intr. 1. sudundėti, sutrinksėti: Tę vežimas važiavo – supyškėjo Jrb. Dvylikėj velniai supyškėjo sutrinksėjo ir išskrido iš pirkaitės (ps.) Rod. Supyškėjo perkūnija į tą vaikiną BsMtl156. 2. Šauk sudegti, supleškėti: Pavėjui visas kiemas (sodžius) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”